REFORMA HORARIA

BCN TimeUseInitiative foto 1          BCN TimeUseInitiative foto 2

Neix la "Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society", que vol ser l'actor internacional per a l'impuls de polítiques d'usos dels temps.

La #BCNTimeUseInitiative seguirà el llegat de la Iniciativa per a la Reforma Horària nascuda el 2014 

Divendres 7 de juny.-  S’ha presentat la ‘Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society’, una iniciativa internacional que seguirà el llegat de la Iniciativa per a la Reforma Horària i que vol ser un actor internacional de referència en els propers tres anys per a l’impuls de polítiques de benestar relacionades amb l'ús del temps. Per aconseguir-ho, la iniciativa vol aglutinar un discurs integrador de les diferents perspectives sobre l’ús del temps i servir com a plataforma europea en aquest tema.
Els objectius de la ‘Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society’ són internacionalitzar el discurs sobre el temps i el seu impacte en el nostre benestar, així com funcionar com a plataforma europea que promogui una millor organització del temps i aglutinar les diferents organitzacions implicades en el tema.

 

Actualment, existeixen a Europa i a nivell internacional nombroses associacions i persones individuals que des de perspectives diferents han abordat el tema de l’ús del temps i el seu impacte en la nostra salut i benestar. En la recerca feta per a conceptualitzar aquesta iniciativa, s’han identificat 38 organitzacions, 28 persones clau i més de 30 agents rellevants en aquest àmbit. En aquest mapa d’actors però, no existeix un actor que treballi el temps des d’una perspectiva holística i multi-disciplinar, tal i com s’ha abordat des de Catalunya. És en aquest context que neix la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society i és el que ha volgut reflectir l’acte organitzat avui.

A l’acte celebrat al CIDOB hi han participat el Promotor de la Iniciativa per a la Reforma Horària, Fabian Mohedano; el director de l’Oficina per a la Reforma Horària del Govern de la Generalitat de Catalunya, Alexis Serra; la gerent de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona i directora general de Barcelona Activa, Sara Berbel, i representants d’algunes de les principals xarxes internacionals vinculades als usos del temps, els horaris i la cronobiologia: Till Roenneberg, president de la World Federation of Societies for Chronobiology (WFSC); Jean-Yves Boulin, coordinador de la Xarxa Europea de Ciutats i membre de Tempo Territorial; Joeri Minnen, investigador i actual tresorer de l'IATUR i Ticia Luengo, coordinadora de la xarxa d’organitzacions que promou la fi del “Daylight Saving Time (DST)” a nivell europeu. 

Com col·laborar amb la resta d'organitzacions, la clau

En l’acte s’ha discutit el rol que la nova iniciativa ha de tenir en el panorama europeu i les maneres de col·laborar plegats amb la resta d’organitzacions ja existents. Els ponents han coincidit en senyalar la necessitat de lligar l’àmbit local, on es dona la implementació concreta de polítiques del temps, i l’àmbit internacional, on es pot influir en polítiques de més impacte. Així mateix, aglutinar coneixement provinent de diferents disciplines, així com realitzar accions de comunicació i sensibilització, especialment orientades als decisors polítics, han sigut dos dels aspectes clau que s’han destacat en les intervencions.

Finalment, es coincideix que molts dels reptes que s’han trobat a Catalunya són també globals, tals com els horaris escolars, la flexibilització dels horaris laborals o el canvi d’hora. En aquest sentit, tots els ponents, en nom de les seves respectives organitzacions, s’han mostrat oberts a seguir col·laborant i compartint coneixement per avançar cap a polítiques públiques que posin el temps com a eix central.

Després d’aquest acte de presentació, la ‘Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society’ seguirà el llegat de la Iniciativa per a la Reforma Horària nascuda el 2014, posant en valor els coneixements i experiència adquirits durant aquest procés i connectant la xarxa existent d’entitats que treballen al voltant del temps i les polítiques del benestar a nivell europeu i internacional. 

També treballarà en tres grans direccions: la recerca, la divulgació i activisme, i la incidència política. La recerca, produint tant publicacions pròpies com recopilant i analitzant literatura existent; la divulgació i activisme, agrupant totes les activitats enfocades a crear interès social i polític al voltant de la reforma horària i la incidència política, incidint i/o col·laborant amb associacions, polítics i altres actors rellevants per a influir en polítiques europees al voltant de la RH. 
Des d’abans de la seva creació oficial, la ‘Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society’ ha començat a fer contactes amb la xarxa de municipis europeus per l’ús del temps i ha participat en el congrés anual que organitza la International Association for Time Use Research (IATUR). 

Expedició al Pol Sud

Us acostem algunes de les imatges de l'expedició

pol1 t

Temps Universal