N. 95 de La Busca de Paper - Primavera 2020

Portada BdP95

 Acaba de publicarse el n. 95 de la nostra revista, adreçada als socis de la SCG i a tots aquells interessats en els rellotges de sol i la mesura del temps. Com sempre, s'ha posat en pdf en l'apartat LA BUSCA DE PAPER del web, on també es pot baixar o consultar els textos en llegua castellana.

Tanmateix, en aquesta ocasió, com veureu, hi hem posat també un enllaç en el banner de la dreta del nostre web perquè la SCG vol deixar aquest número obert a tothom amb motiu del confinament que patim tots, uns en més mesura que d'altres, a causa de la pandèmia de la Covid-19.

És un número molt variat, amb interessos molt diferents. Esperem que pugueu gaudir-ne tots, i especialment desitgem que la pugueu llegir amb salut.

Aquest número, degut a les deficiències per poder fer-lo arribar per correu amb certes garanties, de moment no s'enviarà en paper. 

Portada: El sistema dels quatre satèl·lits galileans de Júpiter (Foto J. Zapater)

El contingut d'aquest número és el següent:

 •  Reflexions en vers, per Anna Gual
 • Editorial
 • El rellotge del manicomi de Jesús, per Ma Rosa Boyer
 • Casa del Rellotge de Sol d'Oliva, per José Fenollar
 • Aclariments i Fe d'errates 
 • Entrevista al Dr. Agustí Serés
 • Racó Poètic, "Solstici" de Miquel Martí i Pol
 • Rellotges de sol a la Lluna, per Eduard Farré
 • El Rellotge de Sol del Sucre, per Gabriel Guix 
 • Tres planetaris catalans (1835, Ca.1880 i 1989), per Eduard Farré
 • A Toni Garriga, per Conxita Bou
 • Taller de Bricolatge (15), per Francesc Clarà 
 • Rellotges de Jarafuel, per Ma Rosa Boyer 
 • El rellotge de sol múltiple de Renieblas, per Pedro Novella 
 • Un nou rellotge de sol a Barcelona, per Vicent Aragonès 
 • English Abstracts
 • Resúmenes en español
 • Filatèlia (V), de la col·lecció F. Rocha, Eivissa

Expedició al Pol Sud

Us acostem algunes de les imatges de l'expedició

pol1 t

Temps Universal