Skip to main content

Construcció de maquetes de rellotges de sol
 

Construcció de maquetes de rellotges de sol

Autor: Francesc Clarà

Les maquetes de rellotges de sol de Francesc Clarà i Fradera formen una col·lecció d'autèntiques obres d'art reconegudes internacionalment.

L’autor ha volgut compartir amb nosaltres, en una col·lecció de 44 fitxes profusament il·lustrades, el seu enginy i saber fer de manera molt didàctica, tot convidant-nos a descobrir i construir una sèrie de tipus de rellotge de sol, en una escala ascendent de simplicitat a complexitat. A més de la informació tècnica, al text de cada fitxa hi ha imatges i un petit comentari sobre els orígens, la història, la utilitat o les curiositats del rellotge representat amb aquella maqueta.

Per tal de facilitar-ne la construcció, al final de cada fitxa hi ha el dibuix del rellotge de sol per poder-lo fotocopiar.

Autor: Francesc Clarà i Fradera

Primera edició: juny 2021

© Societat Catalana de Gnomònica

© text i il·lustracions: Francesc Clarà

© fotografies de les maquetes: Santi Moret

Maquetació: Terrabit, S.L.

Dipòsit Legal B 9585-2021

Nombre de pàgines: 209

Format en cm,: 14,8 x 21

Consta de 42 fitxes agrupades en 1 introducció i 6 capítols, que expliquen 44 maquetes amb un total de104 rellotges.

La col·lecció de les maquetes descrites en aquest llibre està en exposició permanent a l'Aula de Rellotgeria de l'Institut La Mercè, seu de la SCG.


 
€21.50