Cerca
Total: trobat 47 resultats.
Pàgina 3 de 3

El patrimoni català

A Catalunya podem inventariar en aquests moments un total de sis rellotges de sol romans, dels quals n'hi ha quatre de complets i dos més dels que solament se'n conserva un fragment. Com veurem a continuació, ...

Gnomonistes mallorquins del segle XVIII

... (1760); Juan de Arphe i Villafañe (1773); Francisco Tallada i Mola (1822); J. de Arfe (1834 Ed. Sauri)] existeixen diversos gnomonistes locals que, sumant-se al corrent general, han deixat obres inèdites, ...

Rellotges i calendaris solars a la Vall d'Albaid

... i calendaris, l'autor comenta i descriu 14 rellotges de sol singulars, acompanyats de 18 dibuixos i 37 fotografies. La part titulada Rellotges i hores ens parla dels diferents tipus d'hores, civil, ...

Diseño y construcción de relojes de sol y de luna

...  de les fórmules. Hi és detallada la realització dels rellotges equatorials, horitzontals, verticals, oblics, cilíndrics, esfèrics, polièdrics, laterals, tòrics, polars, bifilars i de reflexió o "rateta" ...

La paret

... E-O, recolzeu-hi el costat f-g de la plantilla, de manera que el punt h que havíem marcat toqui la línia N-S. Convé que la plantilla estigui també ben anivellada i perpendicular a la paret. Minuts ...

Onze rellotges de sol de Barcelona

...  Rellotge vertical, rectangular de 4 m d'amplada per 1,65 m d'alçada, pintat; la numeració de les hores està indicada, a la vegada, en xifres romanes i en xifres aràbigues. Paret orientada ...

Rellotges de Sol a l'AA

... DE SOL, per Eduard Reina Exposició d'un treball de recerca de Batxillerat que inclou un estudi exhaustiu dels diferents tipus de rellotges solars i una explicació detallada de les seves parts i el seu ...