Skip to main content

Los canteiros y el reloj de sol

  Edita: Monografías de Arte Roca
Barcelona, 1990

Aquest llibre és tot singular, fins i tot, potser no és un llibre. En obrir la tapa, ens apareix com el cofre d'un tresor a dintre del qual hi trobem unes planes blanques de neu sobre les que hi reposa un text, entre el qual s'hi amaguen els lluents colors d'una vintena de fotografies.
Comença l'obra amb aquesta bella presentació, i segueix, en passar els primers fulls, parlant nos del carro de foc que, fill de Tea i d'Hiperió, de la generació dels Titans, cada jorn marca sa estela en la volta celeste.
I conta que la península ibèrica és prolífica en rellotges de sol, irregularment distribuïts, i que, curiosament, les terres de més ric patrimoni són les de Galícia, a despit del seu clima tan poc assolellat.
La raó cal cercar la en els "canteiros", aquells artesans de la pedra que els van traçar sobre la roca que ha aguantat les batzegades del temps i les rancúnies dels homes.
A continuació, fa una mica d'història de l'art gallec de picar la pedra, dels gravats més vells que es conserven relacionats amb la mesura del temps. I parla de murades i de ponts i de fars i de nimfeus amb enigmàtics relleus. I de monestirs i de castells i d'esglésies i de cementiris. I d'estils i d'escoles i... de rellotges de sol.
Quasi tots verticals, s'en conserven però un d'horitzontal i un d'equatorial. Molts de granit, alguns de pissarra i un de metall. Gravats, adossats, exempts. Solitaris i agrupats. Uns encara instal"lats, altres curosament adormits en la pau del museu de Lugo. Trenta els podem veure a les fotografies.
I tot seguit, la història de la mesura del temps i dels nostres rellotges, des de l'antiguitat, passant per Egipte, per Grècia, per Roma, per la cort del rei Alfons el Savi, per Al Andalús, per l'Índia, per la Xina, fins els segles XVIII, XIX i XX.
Les últimes planes estan dedicades als lemes. En reprodueix vint i set, catalans, castellans, llatins i un d'anglès. És la filosofia que envolta els nostres rellotges.
A més, fotografies d'un obrador on un "canteiro" està fent un rellotge de sol sobre una placa de pedra.
Acuradament imprès, amb elegants caràcters sobre un bell paper, és un llibre de només quaranta pàgines, però és un petita obra d'art.