Skip to main content

La taula i el gràfic mostren, per cada dia de l'any, el nombre de minuts i segons que un rellotge de sol s'avança o es retarda en comparació amb un rellotge d'hora oficial. Aquestes variacions són degudes a l'excentricitat de l'òrbita terrestre i a la inclinació de l'eix de la Terra.

Aquesta taula exposa uns valors aproximats vàlids suficientment per càlculs gnomònics i que representen una mitjana del cicle de 4 anys en els que s'intercala un dia.

Taula ET

 

Grafica ET