Skip to main content

Introducció

Per poder parlar dels rellotges de sol romans trobats a Catalunya, hem de començar per puntualitzar dos extrems.
 
En primer lloc, el període de temps durant el qual aquests instruments horaris es van construir o foren importats a les nostres latituds. Malgrat que els romans van arribar a les nostres terres a finals del segle III aC, el moment de major brillantor de la cultura romana a Catalunya, el podem situar entre el segle I i el II de la nostra era.>
 
En segon lloc s'ha de conèixer el tipus de rellotge de sol utilitzat en el món romà i que difereix substancialment dels nostres familiars rellotges de sol de paret, els quals no entrarien a formar part de les construccions fins a finals de l'Edat Mitjana.

scaphe2.jpg