Skip to main content

Morfologia de l'escafé

El rellotge de sol romà per excel·lència té la forma de sector esfèric i està esculpit en un bloc de pedra, exempt. Per aquest perfil esfèric, el nom que donaven a aquests rellotges era el d'escafé, a l'antiga Grècia, i el d'hemisferium, en la cultura romana.

El rellotge romà, per la seva condició d'exempt, pot ser col·locat en qualsevol lloc assolellat, sempre amb el sector horari dirigit a l'horitzó meridional, cap el sud. Aquest sector esfèric, té gravades onze línies horàries, les quals delimiten conjuntament amb els cantells superiors, dotze sectors horaris en un arc que va des de la sortida del sol fins a la posta. 

scaphe1.jpg

El gnòmon o agulla que produeix l'ombra i que manca a tots els exemplars localitzats, consistia en una vareta metàl·lica clavada a la pedra horitzontalment en el punt d'intersecció de les línies horàries. El gnòmon ha de tenir una longitud igual al radi de la superfície esfèrica i l'extrem lliure, per tant, coincideix amb el centre geomètric de l'esfera.

L'arquitecte i enginyer Marc Vitruvi Pol·lió (segle I aC), a la seva obra De Architectura, ens ofereix un ampli repertori d'altres tipus diferents de rellotges de sol dels que es tenia coneixement a Roma i dels quals cita el nom de llurs probables inventors, la majoria de la Mesopotàmia i de Grècia:

L'hemicicle buidat en un bloc quadrat i tallat segons la inclinació de l'eix del món, hom diu que fou inventat pel caldeu Berosus. L'escafé o hemisferi el devem a Aristarc de Samos, així com el disc col·locat sobre un pla. L'astrònom Eudoxi inventà l'aranya, malgrat que algú digui que fou Apoloni. El quadrant amb figures de tots els déus, com el que hi ha en el circ Flamini, és d'Escopines de Siracusa. El quadrant que marca les hores corresponents als llocs cèlebres és de Parmenió. El quadrant per a totes les latituds és de Teodosi i Andrees. A Patrocle li devem el quadrant en forma de destral. A Dionisidor, el con i a Apoloni, el carcaix. Els autors citats i altres ens han transmès altres classes d'invencions, com l'aranya cònica, el quadrant en forma de maó i l'antiboreal. Altres autors, a més, han deixat escrita la manera de fer quadrants de viatge en forma de penjoll.

De tots aquests rellotges de sol, només alguns han pogut ser identificats amb exemplars supervivents, però de la majoria s'ignora fins i tot llur aspecte, degut principalment a la manca d'il·lustracions dins l'obra de Vitruvi.