Precedents

A la cultura romana, la mesura del temps depengué, com altres moltes coses, de la tecnologia importada. Segons Plini (segle I dC), Roma no tingué el primer rellotge de sol fins l'any 293 aC i fou un escafé situat prop del temple de Júpiter. Trenta anys més tard se'n va instal·lar un altre procedent de Catània però, amb el trasllat, la seva precisió deuria disminuir considerablement si tenim en compte que un rellotge de sol construït per a una latitud geogràfica, en aquest cas la de Sicília, no pot funcionar amb la mateixa exactitud en una altra, com era el cas de Roma, situada cinc graus més al nord. Plini explica, i amb un punt de sarcasme, que hagueren de transcórrer 99 anys per adonar-se'n i perquè Roma tingués un rellotge de sol especialment calculat per a la seva latitud.

De totes maneres, la tècnica per a fabricar rellotges de sol devia estar molt lluny de la necessitat real de disposar d'hora fiable quan Sèneca (segle I dC) es queixa, irònicament, de la falta de sincronisme entre els rellotges en exclamar:

"No puc dir-te l'hora que és, ja que és més fàcil posar d'acord els filòsofs que als rellotges".