Skip to main content

Bibliografia

 

Duch i Mas, Joan: Localización de un reloj de sol romano en Guimerá. "Ilerda", 36, 1976, pàg. 215-227

Farré i Olivé, Eduard: Notes sobre rellotges de sol al Museu de Rubí. "Butlletí G. C. Museu de Rubí", n. 34, març 1991, pàg. 134-135 i 164

Gumà i Marquès, Maria Montserrat: Un rellotge de sol d'època republicana trobat a Darró. "Miscel·lània Panadesenca" XVI, p. 145-158, Vilafranca del Penedès, 1992

Palau, Miquel: Rellotges de sol, història i art de construir-los. Barcelona, Ed. Millà, 1977

Raya Roman, José M.: Los cuadrantes solares en la arquitectura. Sevilla, Junta de Andalucía, 1989

Soler Gayà, Rafael: Diseño y construcción de relojes de sol y de luna. Madrid, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales i Puertos, 1998

Vitruvi Pol·lió, Marc: De Architectura, vol IX.