Skip to main content

Fragment de l'Espelt

Les excavacions de la vil·la romana de l'Espelt, situada dintre del terme municipal d'Òdena, s'estan realitzant en uns terrenys que pertanyen a l'Ajuntament d'Igualada i els materials arqueològics que s'hi han extret es poden veure en el Museu Comarcal d'Igualada.

s_igualada.jpg

Entre els molts objectes trobats hi ha un fragment de rellotge de sol romà que correspon a la meitat oriental de l'hemisferi horari. Per tant, les línies horàries que es veuen són les de les hores posteriors al migdia. El fragment mesura 19 x 18 x 23 cm i la grandària estimada del rellotge complet devia ser de 30 x 38 x 23 cm. El radi de l'esfera circumscrita al sector horari és de 13 cm.