Què és, què fa

Què és, què fa?

 

SOCIETAT
CATALANA
DE GNOMÒNICA

Aquesta entitat fou fundada l'any 1988 per un col·lectiu de persones de les més diverses professions (antiquaris, arquitectes, astrònoms, ceramistes, comptables, enginyers, escultors, historiadors, matemàtics, mestres, pagesos, paletes, pintors, rellotgers) que estaven interessades en els Rellotges de Sol i que aspiraven a reunir tothom que en fos aficionat, a fi de fomentar l'estudi i el coneixement de tot alló que estiguès relacionat amb la mesura del temps, amb la mesura clàssica del temps.

 

Quins són els seus objectius

Són objectius fonamentals d'aquesta associació:

Fomentar l’estudi i la investigació dels rellotges de sol i altres instruments relacionats amb la mesura del temps.

Promoure'n la construcció, recuperació i restauració.

Impulsar la realització de publicacions sobre el tema (traduccions, monografies, butlletins, reedicions, etc.)

Realitzar l’inventari i la catalogació del patrimoni existent en els Països Catalans.

Organitzar i fomentar activitats relacionades amb aquest tema, com ara: recerques, conferències, reunions, cursets, intercanvis, concursos, visites, viatges, etc.

Promoure l’intercanvi amb altres societats afins d’arreu.

Assessorar i col·laborar amb entitats i organismes per a la realització d’activitats relacionades amb els objectius de l'associació.

Defensar el nom i prestigi de l’ofici de Quadranter com a professional de la Gnomònica.

 

La Junta Directiva

Vicent Aragonés - President
Eduard Farré
- Vicepresident
David Porta -
Tresorer
Marina Porta -
Secretària
Salvador Alventosa -
Vocal
Conxita Bou-
Vocal
Rosa Boyer -
Vocal
Lupe Feria -
Vocal
Ricard Llorens -
Vocal
Xavier Tomàs -
Vocal


Què fan els socis? 

a)    Reben quadrimestralment LA BUSCA DE PAPER, revista de la Societat en la qual es publiquen treballs relacionats amb els rellotges de sol i altres instruments per a la mesura del temps. Tots els socis estan convidats a enviar els seus articles o comunicacions per a ser publicades en la revista.

b)    Disposen de les aules-taller del Departament de Rellotgeria de l'Institut La Mercè, seu de la SCG, per al desenvolupament de projectes que tinguin a veure amb instruments relacionats amb la mesura del temps, amb la supervisió de la societat.

c)    Tenen dret a la consulta i préstec dels llibres i revistes que constitueixen el fons bibliogràfic de la SCG. La Biblioteca es troba a la seu de la SCG.

d)    Intercanvien experiències i coneixements amb altra gent interessada en la gnomònica i temes afins, a través de la participació en conferències, excursions i diferents activitats que organitza la SCG.