Skip to main content

Com calcular un rellotge de sol

Com aplicar la taula de valors

Càlcul d'un rellotge de Sol

Un cop hem obtingut la Taula de Valors adequada a la nostra situació geogràfica i a l'orientació de la paret on volem posar el rellotge, ha a arribat el moment de representar gràficament el rellotge aplicant les dades obtingudes. Prenem per cas les dades següents:


Taula de Valors
Fig. 1 Taula de Valors

 
Hi ha dos mètodes bàsics per dibuixar un rellotge de Sol partint de les dades de la Taula de Valors (fig. 1): el sistema basat en els angles i el que es basa en les tangents i cotangents d'aquests mateixos angles (fig. 2)
 
Mètodes
Fig. 2 Marcatge de les hores segons els dos mètodes

 
MÈTODE DELS ANGLES
Com el seu nom indica, es tracta de prendre els angles que ens dóna la Taula per a cada mitja hora i anar-los marcant a la superfície del rellotge. Es pren com a línia mestra, amb la qual hem de formar els angles, la línia de les 12, que és completament vertical al punt on clavarem l'estil. Cal tenir present que les hores del matí les situarem a l'esquerra de les 12 i les de la tarda a la dreta. Les hores indicades amb graus negatius són aquelles hores en què el Sol no batrà al rellotge i, per tant, no caldrà marcar-les. En l'exemple, les 8 del matí s'han de dibuixar a 44º 40'.
 
MÈTODE DE LES TANGENTS I LES COTANGENTS
Si trobeu que els angles són poc precisos -cosa certa- podem utilitzar les tangents indicades a la Taula sota el títol de tn/ct.
D'entrada, les dades són calculades prenent 1 metre com a distància entre el punt on clavarem l'estil i on marquem les hores (línia A-B a la fig. 2). Cal marcar també dues línies més, d'un metre, la línia B-C i la línia C-D. No cal dir que aquestes línies són per a marcar les hores i que, un cop marcades, les podrem esborrar i fer el rellotge com més ens agradi, per exemple rodó i no pas rectangular.
Ja marcades aquestes línies, caldrà prendre la xifra de l'hora que volguem col·locar. Sota l'apartat tn/ct de la Taula de Valors, apareix una xifra. És la distància, en metres, que separa el punt de l'hora buscada del punt B de les 12. Així, a l'exemple, les 14 hores estan a una distància de 0.5283 metres (és a dir a 52.83 centímetres) de la línia de les 12. Aquests 52.83 centímetres els mesurem sobre la línia B-C i, al punt exacte, hi farem la marca de les 14 hores.
És molt important fixar-se també en els graus que li corresponen. Si l'angle és més gran de 45º (a la Taula apareixerà en vermell), aleshores cal prendre com a punt inicial el D i mesurar la distància sobre la línia D-C. Per exemple, les 15 hores tenen una tangent de 0,9694 metres; aquests 96,94 centímetres, com que els graus són més de 45 (45º 49' exactament), els mesurarem partint del punt D, sobre la línia D-C.
Un cop feta la banda dreta, farem les hores del matí, a la banda esquerra, seguint el mateix mètode.
 
LA SUBESTILAR I L'ESTIL
Acabades de marcar totes les hores, cal fixar-hi l'estil (la barra de ferro).
Els graus que surten a la Taula com a ESTIL, són els de l'angle que formarà l'estil amb el rellotge (angle z, a la fig. 3) i del qual és bo tallar-ne una fusta, tal com mostra la il·lustració, per tal de repenjar-hi el ferro de l'estil a l'hora de clavar-lo. Així evitem que es devïi massa mentre no s'asseca el ciment. Cal tenir present que difícilment quedarà ben clavat a la primera i que caldrà ajustar-lo un cop el ciment estigui ben sec. Per aquest motiu es recomana que l'estil es clavi a consciència, per permetre forçar-lo, un cop fixat, sense que es desenganxi.
 
Una fusta en ajuda a clavar l'estil
Fig. 3 Com col·locar l'estil sobre la fusta que ens dóna la inclinació


 
L'estil, tanmateix, no està clavat seguint la línia de les 12 hores, sinó que està a la dreta o a l'esquerra, depenent de si la paret on va el rellotge mira més a ponent o a llevant. Aquesta desviació s'anomena SUBESTILAR i se'n marca el valor en graus o per la tangent (angle y, a la fig. 4) sobre el rellotge, un cop marcades les hores. A més del valor, s'indica cap a quin cantó cal marcar-la (a mà dreta o esquerra del que es mira el rellotge). Un cop marcada aquesta línia cal repenjar-hi la fusta que hem tallat, sobre el costat a-b, i clavar l'estil tal com indica la figura 5.

 
Marcat de la Subestilar
Fig. 4 Com marcar la Subestilar
 
Com col·locar l'estil sobre el rellotge
Fig. 5 Com col·locar l'estil sobre el rellotge