Skip to main content

Rellotges i calendaris solars a la Vall d'Albaida

  Edita: Caixa d'Estalvis d'Ontinyent
Ontinyent, 1998

Aquest llibre està dividit fonamentalment en quatre parts. En la primera, La mesura del temps a través del temps, l'autor ens parla d'aquest, dels calendaris, dels rellotges i de llur desenvolupament al llarg de la història, per acabar amb el que ha passat a la Vall d'Albaida, tot il lustrat amb gravats i fotografies.
A la segona part, El temps i les paraules, parla de la mesura del temps a la tradició oral, amb un bon recull d'adagis sobre el tema, i del tractament dels rellotges de sol a la literatura.
Després ens parla del 120 rellotges de sol que ha localitzat a la Vall, llur situació, llur època de construcció, forma, mides, materials, disseny, orientació, inscripcions, autors, tot acompanyat de 99 fotografies de color.
A Rellotges i calendaris, l'autor comenta i descriu 14 rellotges de sol singulars, acompanyats de 18 dibuixos i 37 fotografies.
La part titulada Rellotges i hores ens parla dels diferents tipus d'hores, civil, mitjana, solar, de l'equació del temps i de com construir un rellotge de sol vertical o horitzontal, tot ben il lustrat amb figures adients. És un magnífic treball sobre els rellotges de sol de la Vall d'Albaida que ja figura a la nostra biblioteca i que també va figurar a l'exposició que es va presentar a la darrera trobada gnomònica de Mallorca.
Però és que, a més, el llibre va acompanyat d'un petit rellotge de sol, fet de cartró, de 77 102 mm, que, malgrat aquestes petites dimensions, inclou l'equació del temps, la qual permet d'afinar força la indicació de l'hora, i porta un rellotge de peus. I a part, una escala per determinar l'hora d'eixida i posta del Sol i una altra per determinar l'altura del Sol sobre l'horitzó.