Skip to main content

Butlleta d'Inscripció

Nom i Cognoms
Adreça completa *
Codi Postal *
Població *
Telèfon
Email *
DNI/NIF *
Sol·licita la seva inscripció a la Societat Catalana de Gnomònica*
Residents a l'Estat espanyol (52€ l'any)
Residents a la resta d'Europa (61€ l'any)
Residents a la resta del món (70€ l'any)

Residents a l'Estat Espanyol: Domiciliació del rebut anual a entitat bancària o de crèdit. Ben aviat rebreu una butlleta d'autorització bancària.

Residents a l'estranger: Mitjançant xec bancari.

Temes d'interès
Estudi
Disseny i traçat
Història
Inventari
Recerca
Restauració
Tècniques de construcció
Bibliografia i nomenclatura
Treball de camp i sortides
Intercanvis
Afers professionals
Altres