Skip to main content

El gran rellotge de Perpinyà
 

El gran rellotge de Perpinyà

Autor: Eduard Farré

Un manuscrit que recull les despeses generades per la construcció d’un gran rellotge i una gran campana, que el rei Pere el Cerimoniós va manar fer en el seu castell de Perpinyà, ha servit de base per a la reconstrucció d’un dels moments més foscos de la història de la rellotgeria: aquell en què van sorgir i van començar a proliferar els rellotges mecànics públics. 

Gràcies a aquest manuscrit, amagat entre el valuosíssim i abundant llegat que conserva l’Arxiu de la Corona d’Aragó a Barcelona, s’ha pogut escriure aquesta obra magníficament documentada, narrada amb estil amè i divulgatiu, i que compta amb 200 pàgines i més de 85 excel·lents il·lustracions.

Autor: Eduard Farré i Olivé

Primera edició: desembre 2022

© Societat Catalana de Gnomònica

© text: Eduard Farré i Olivé

© fotografies: Rduard Farré excepte on s'especifica 

Maquetació: Terrabit, S.L.

Dipòsit Legal: B 16802-2022

Nombre de pàgines: 204

Format en cm,: 14,8 x 21


 
€25.00